Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1780243
(11)  Číslo patentu  4782 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06122741.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.10.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1780243 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.09.2008 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102005051716 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.10.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.05.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.05.2009 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08L 97/02  C09J 11/06  C09J 161/20  C08L 61/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fritz Egger GmbH & Co.; Tiroler Strasse 16, 3105 Unterradlberg; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Geyer Andreas; Alaunstrasse 56, 3500 Krems an der Donau; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Kompozícia spojiva pre drevené materiály 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.10.2023 
   Maximálna platnosť do  23.10.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.05.2009 5/2009 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 01.12.2016 12/2016 SC4A
 
EP 1780243
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.12.2008 3 500,00 SKK
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.10.2016 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1780243
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 31.10.2008 2 000,00 SKK 3
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 22.09.2009 82,50 EUR 4
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 16.09.2010 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 16.09.2011 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.09.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.09.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.09.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.09.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.09.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.09.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 19.09.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 17.09.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.09.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 20.09.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 14.09.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1780243
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.11.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.12.2008 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 16.12.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.02.2009 Typ Doručené
Plná moc 24.02.2009 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.04.2009 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.10.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.10.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 10.11.2016 Typ Odoslané
EP 1780243
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku