Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1793061
(11)  Číslo patentu  20024 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06024935.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.12.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1793061 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.08.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102005057778 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.12.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.06.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.05.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04F 13/06  E06B 1/62  E04G 21/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Braun August; České Vrbné 2390, 370 11 České Budějovice; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Braun August; Zlatá Koruna 85, 381 01 Český Krumlov; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zakončovacia lišta omietky pre vrstvu omietky na tepelnej izolácii 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.12.2023 
   Maximálna platnosť do  01.12.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.05.2016 5/2016 SC4A
2 Zmeny adries 05.09.2016 9/2016 TE4A
 
EP 1793061
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.10.2015 116,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.10.2015 7,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.06.2016 7,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1793061
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.11.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.11.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.11.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.11.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 20.11.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 19.11.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 18.11.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1793061
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.10.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.10.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.10.2015 Typ Platba
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.10.2015 Typ Platba
Plná moc 01.12.2015 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.04.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.06.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.07.2016 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 16.08.2016 Typ Odoslané
EP 1793061
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.03.2016 Braun August Braun August
2 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 30.03.2016 Braun August Braun August
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.08.2016 Braun August Braun August
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku