Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1741812
(11)  Číslo patentu  7738 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06013806.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.07.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1741812 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.06.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  175610 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.07.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.01.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.11.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D01G 1/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Johns Manville International, Inc.; 717 17th Street, Denver, Colorado 80202; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kempski Douglas James; 1632 Duffy Loop, Lady Lake, Florida 32158; US;
Bascom Randall Clark; 426 Indian Road, Wauseon, Ohio 43567; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zostava oscilátora prameňov pre rezačky a spôsob 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.07.2023 
   Maximálna platnosť do  04.07.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.11.2010 11/2010 SC4A
 
EP 1741812
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.08.2010 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1741812
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 20.08.2010 199,00 EUR 5
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 20.06.2011 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.06.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.06.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.06.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.06.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.06.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.06.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.06.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.06.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.06.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.06.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 20.06.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1741812
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.07.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.08.2010 Typ Platba
Plná moc 06.09.2010 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.10.2010 Typ Odoslané
EP 1741812
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku