Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1734181
(11)  Číslo patentu  3095 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06009181.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.05.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1734181 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.12.2007 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102005028795 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.06.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.12.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2008 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D21G 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Joh. Clouth GmbH & Co. KG; Johann-Clouth-Strasse 1-5, 42499 Hückeswagen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Knopp Joachim; Falkenweg 9, 42499 Hückeswagen; DE;
Mau Peter; Brucher Strasse 1, 42853 Remscheid; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na pridržiavanie stierky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.05.2022 
   Maximálna platnosť do  04.05.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2008 05/2008 SC4A
 
EP 1734181
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 30.04.2008 3 2 000,00 SKK
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 30.04.2009 4 82,50 EUR
3 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 03.05.2010 5 99,50 EUR
4 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 28.04.2011 6 116,00 EUR
5 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 30.04.2012 7 132,50 EUR
6 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.04.2013 8 149,00 EUR
7 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.04.2014 9 165,50 EUR
8 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 30.04.2015 10 199,00 EUR
9 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 29.04.2016 11 232,00 EUR
10 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.05.2017 12 265,50 EUR
11 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 25.04.2018 13 298,50 EUR
12 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 25.04.2019 14 331,50 EUR
13 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 27.04.2020 15 365,00 EUR
14 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 03.05.2021 16 398,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1734181
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.03.2008 Typ Doručené
1a Plná moc 04.03.2008 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.03.2008 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.04.2008 Typ Odoslané
EP 1734181
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku