Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1704925
(11)  Číslo patentu  7626 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06005515.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.03.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1704925 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.05.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102005013709 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.03.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.09.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.11.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B05B 15/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dürr Systems GmbH; Carl-Benz-Strasse 34, 74321 Bietigheim-Bissingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Wieland Dietmar; Liststrasse 30, 70180 Stuttgart; DE;
Tobisch Wolfgang; Bebelstrasse 108, 70193 Stuttgart; DE;
Rundel Klaus; Kiesstrasse 10, 73728 Esslingen; DE;
Rajtschan Alexander; Hegaustrasse 34, 70469 Stuttgart; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na odlúčenie prestreku mokrého laku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.03.2023 
   Maximálna platnosť do  17.03.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.11.2010 11/2010 SC4A
 
EP 1704925
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.08.2010 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1704925
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 16.03.2011 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 14.03.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.03.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.03.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.03.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.03.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 16.03.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 16.03.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 27.02.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 16.03.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 16.03.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 17.03.2022 46,45 EUR 17
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 18.03.2022 418,05 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1704925
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.08.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 02.08.2010 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.08.2010 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.10.2010 Typ Odoslané
EP 1704925
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku