Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1827078
(11)  Číslo patentu  16717 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05854682.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.12.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1827078 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.02.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  638099 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.12.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.09.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/82  C07K 14/415  A01H 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2005/046013 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/069017 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Monsanto Technology LLC; 800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LUND Adrian; 800 N. Lindbergh Blvd, St. Louis, MO 63167; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Transgénne rastliny so zlepšenými agronomickými znakmi 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.12.2022 
   Maximálna platnosť do  19.12.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2014 10/2014 SC4A
 
EP 1827078
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.12.2014 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.12.2015 11 232,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.12.2016 12 265,50 EUR
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 04.12.2017 13 298,50 EUR
5 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 05.12.2018 14 331,50 EUR
6 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 28.11.2019 15 365,00 EUR
7 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 24.11.2020 16 398,00 EUR
8 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 24.11.2021 17 464,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1827078
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.05.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.05.2014 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 17.06.2014 Typ Odoslané
4 Plná moc 30.07.2014 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.09.2014 Typ Odoslané
EP 1827078
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku