Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1814580
(11)  Číslo patentu  22243 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05852204.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.11.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1814580 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  630727 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.11.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.08.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.02.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/20  G01N 33/50  G01N 33/574  G01N 33/68  A61K 35/17  C12N 5/0783   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2005/042782 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/065495 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fred Hutchinson Cancer Research Center; 1100 Fairview Avenue North, Seattle, WA 98109; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YEE Cassian; 211 Prospect Street, Seattle, Washington 98109-3746; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Metódy použita IL-21 na adoptívnu imunoterapiu a identifikáciu nádorových antigénov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.11.2023 
   Maximálna platnosť do  23.11.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.02.2017 2/2017 SC4A
 
EP 1814580
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.10.2016 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1814580
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.11.2016 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.11.2017 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.11.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.11.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 10.11.2020 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 10.11.2021 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 16.11.2022 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1814580
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.10.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.10.2016 Typ Platba
Plná moc 24.11.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.01.2017 Typ Odoslané
EP 1814580
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku