Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1815710
(11)  Číslo patentu  8277 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05849168.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.11.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1815710 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.08.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102004057311 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.11.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.08.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.03.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 24/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2005/002117 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/056184 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  T-Mobile International AG; Landgrabenweg 151, 53227 Bonn; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KOTULLA Andreas; Bergstr. 29, 53757 Sankt Augustin; DE;
SCHAUB Alexander; Siegburgerstr. 36a, 53639 Königswinter; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a systém na podporu kontinuity služieb pre mobilnú komunikáciu cez rôzne prístupové siete 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.11.2023 
   Maximálna platnosť do  24.11.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.03.2011 3/2011 SC4A
 
EP 1815710
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.11.2010 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1815710
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 05.11.2010 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.11.2011 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 16.11.2012 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.11.2013 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.11.2014 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 16.11.2015 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.11.2016 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.11.2017 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.11.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.11.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 10.12.2019 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 16.11.2021 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 16.11.2022 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1815710
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.11.2010 Typ Doručené
Plná moc 24.11.2010 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.11.2010 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.02.2011 Typ Odoslané
EP 1815710
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku