Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 1815710
(11)  Patent Number  8277 
(96)  European Application Number  05849168.9 
(96)  European Application Date  24.11.2005 
(97)  European Patent Number  1815710 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  25.08.2010 
(31)  Priority Number  102004057311 
(32)  Priority Date  26.11.2004 
(33)  Country or Authority of Priority  DE 
(97)  European Application Publication Date  08.08.2007 
(45)  European Patent Translation Publication Date  04.03.2011 
(51)  International Patent Classification  H04W 24/04   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/DE2005/002117 
(87)  International Publication Number  WO 2006/056184 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  T-Mobile International AG; Landgrabenweg 151, 53227 Bonn; DE 
(72)  Inventor(s)  KOTULLA Andreas; Bergstr. 29, 53757 Sankt Augustin; DE;
SCHAUB Alexander; Siegburgerstr. 36a, 53639 Königswinter; DE 
(74)  Attorney(s)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Title  Spôsob a systém na podporu kontinuity služieb pre mobilnú komunikáciu cez rôzne prístupové siete 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  24.11.2023 
   Patent in Force maximum until  24.11.2025 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.03.2011 3/2011 SC4A
 
EP 1815710
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.11.2010 116,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 1815710
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 05.11.2010 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.11.2011 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 16.11.2012 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.11.2013 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.11.2014 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 16.11.2015 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.11.2016 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.11.2017 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.11.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.11.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 10.12.2019 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 16.11.2021 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 16.11.2022 531,00 EUR 18

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 1815710
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.11.2010 Type Delivered
Plná moc 24.11.2010 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.11.2010 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.02.2011 Type Sent document
EP 1815710
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku