Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1827784
(11)  Číslo patentu  12061 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05822332.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.12.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1827784 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.04.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  04062656 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.12.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.09.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B28B 13/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2005/013492 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/069636 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Metten, Stein+Design GmbH & Co. KG; Hammermühle 24, 51491 Overath; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  METTEN Hans-Josef; Mutzerstrasse 21 a, 51467 Bergisch Gladbach; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Postup výroby betónových tvaroviek alebo betónových dosiek 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.12.2023 
   Maximálna platnosť do  15.12.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2012 9/2012 SC4A
 
EP 1827784
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.06.2012 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1827784
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 31.10.2012 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.11.2013 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 09.12.2014 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2015 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 28.11.2016 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 30.11.2017 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 29.11.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 08.11.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 13.11.2020 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 23.11.2021 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 16.11.2022 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1827784
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.06.2012 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.06.2012 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 28.06.2012 Typ Odoslané
Plná moc 20.07.2012 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.08.2012 Typ Odoslané
EP 1827784
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku