Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1829291
(11)  Číslo patentu  20654 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05821516.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.12.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1829291 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.09.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20041653 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.12.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FI 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.09.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.08.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 16/14  H04W 52/02  H04L 29/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FI2005/000543 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/067271 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wirepas Oy; c/o Protomo Väinö Linnan Aukio 15, 33201 Tampere; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kohvakka Mikko; Närhinpolku 3A, 33540 Tampere; FI;
Hämäläinen Timo D; Ahulinranta 55, 36200 Kangasala; FI;
Hännikäinen Marko; Prunnintie 14 D 10, 33960 Pirkkala; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Energeticky efektívna bezdrôtová snímačová sieť a spôsob usporiadania komunikácií z bezdrôtovej snímačovej sieti 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.12.2022 
   Maximálna platnosť do  21.12.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.08.2016 08/2016 SC4A
 
EP 1829291
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.12.2015 11 232,00 EUR
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 08.12.2016 12 265,50 EUR
3 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 22.11.2017 13 298,50 EUR
4 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 19.11.2018 14 331,50 EUR
5 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 19.11.2019 15 365,00 EUR
6 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 19.11.2020 16 398,00 EUR
7 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 23.11.2021 17 464,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1829291
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 22.02.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 25.02.2016 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 01.06.2016 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 15.06.2016 Typ Doručené
4a Plná moc 15.06.2016 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.08.2016 Typ Odoslané
EP 1829291
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku