Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1817942
(11)  Číslo patentu  12975 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05818929.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.11.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1817942 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.09.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102004057630 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.11.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.08.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H05B 3/84  H05B 6/14  B23K 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2005/050952 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/059025 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE; 18, avenue d'Alsace, 924 00 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  REUL Bernhard; Am Waldhang 18, 52134 HERZOGENRATH; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na spájkovanie prípojok indukčným ohrevom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.11.2022 
   Maximálna platnosť do  16.11.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2013 03/2013 SC4A
 
EP 1817942
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.11.2012 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 11.10.2013 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.10.2014 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 14.10.2015 11 232,00 EUR
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.10.2016 12 265,50 EUR
12 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 17.10.2017 13 298,50 EUR
13 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.10.2018 14 331,50 EUR
14 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 10.10.2019 15 365,00 EUR
15 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 15.10.2020 16 398,00 EUR
16 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 13.10.2021 17 464,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1817942
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.11.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 27.11.2012 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.12.2012 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.02.2013 Typ Odoslané
EP 1817942
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku