Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1819624
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05816126.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.10.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1819624 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.04.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  970739 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.10.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.08.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B66B 1/34  B66B 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2005037931 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2006045055 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Otis Elevator Company; Intellectual Property Dept., 10 Farm Springs Road, Farmington, CT 06032; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LENCE-BARRIERO, Juan, A.; Najera 5, Ch. 5 Boadilla del Monte, E-28660 Madrid; ES;
TALBOT, Samuel, R.; 141 Edstrom Road, Farmington, Connecticut 06447; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 1819624
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1819624
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1819624
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 1819624
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku