Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1692281
(11)  Číslo patentu  3233 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05815749.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.10.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1692281 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.12.2007 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0411480 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.10.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.08.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.06.2008 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 9/12  G01N 33/53  C12Q 1/68   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2005/055586 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/045827 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Assistance Publique - Hôpitaux de Paris; 3 Avenue Victoria, 750 04 Paris; FR;
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM); 101, rue de Tolbiac, 75013 Paris; FR;
Institut Gustave Roussy; 39, rue Camille Desmoulins, 94800 Villejuif; FR;
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines; 23, rue du Refuge, 78035 Versailles Cedex; FR;
Université Paris-Saclay; Bâtiment Breguet 3 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VAINCHENKER William; 7, rue Geoffroy St Hilaire, 75005 Paris; FR;
UGO Valérie; 166, Avenue Ledru Rollin, 75011 Paris; FR;
JAMES Chloé; 36 avenue bois du moulin, 33360 Cenac; FR;
LE COUEDIC Jean-Pierre; 18 allée Paul Eluard, 77420 Champs sur Marne; FR;
CASADEVALL Nicole; 65, rue du Javelot, 75013 Paris; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Identifikácia mutácie JAK2 implikovanej vo Vaquezovej polyglobúlii 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.10.2022 
   Maximálna platnosť do  26.10.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.06.2008 6/2008 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 14.09.2022 17/2022 PC4A
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 34996906 1 IPSOGEN SAS výlučná 12.10.2007 platná
 
EP 1692281
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.03.2008 3 500,00 SKK
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2022 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1692281
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 24.10.2008 2 500,00 SKK 4
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 23.10.2009 99,50 EUR 5
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 22.10.2010 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.09.2011 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.09.2012 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 03.10.2013 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.09.2014 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.09.2015 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 07.10.2016 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 22.09.2017 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 11.10.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 17.09.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 13.10.2020 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 20.09.2021 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1692281
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Doplnenie údajov 19.12.2007 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.03.2008 Typ Doručené
Plná moc 25.03.2008 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.03.2008 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.06.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 27.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 27.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.07.2022 Typ Odoslané
Doplnenie neautorizovavného podania 01.08.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 01.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 01.08.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 18.08.2022 Typ Odoslané
EP 1692281
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 18.08.2022 Assistance Publique - Hôpitaux de Paris Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM)
Institut Gustave Roussy Institut Gustave Roussy
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Université Paris-Saclay Université Paris Sud
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku