Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1811990
(11)  Číslo patentu  30172 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05802055.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.10.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1811990 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102004053964 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.11.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.08.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/365  A61P 17/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2005/011484 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/050816 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer Intellectual Property GmbH; Alfred-Nobel-Strasse 10, 407 89 Monheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HEINE, Josef; Gladbacher Weg 4, 42799 Leichlingen; DE;
KRIEGER, Klemens; Loxsteeg 1, 51789 Lindlar; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Prípravky proti demodikóze 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.10.2023 
   Maximálna platnosť do  27.10.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 1811990
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.02.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1811990
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 30.09.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 25.09.2020 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 17.09.2021 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 19.09.2022 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1811990
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.02.2019 Typ Doručené
Opis 20.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 20.02.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 20.02.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.02.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.05.2019 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 09.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 09.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.08.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 31.08.2022 Typ Odoslané
EP 1811990
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Ukončenie zastupovania 31.08.2022 inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku