Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1800510
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05779749.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.09.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1800510 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  96146904 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.10.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.06.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 12/58  H04W 48/16  H04W 76/14  H04W 8/00  H04W 84/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  IB2005002648 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2006038071 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nokia Technologies Oy; Karakaari 7, 02610 Espoo; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PERSSON, Per; John Erikssongatan 18, 2tv, 11222 Stockholm; SE;
JUNG, Younghee; Park Axis Shirokanedai No.402 3-16-2 Shirokandedai, Minator-Ku, Tokyo 108-0071; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 1800510
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1800510
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1800510
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 1800510
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku