Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1763573
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05757643.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.07.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1763573 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.09.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.03.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  10158272.4 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  GB2005002618 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2006003434 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Reckitt Benckiser Finish B.V.; Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ENKEL, Thomas; Robinienstrasse 12, Ellerstadt, 67158; DE;
NEDIC, Mladen; Haardtstrasse 33, 67165 Waldsee; DE;
PREUSCHEN, Judite; Reckitt Benckiser Produktion GmbH Benckiserplatz 1, 67059 Ludwigshafen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  10158272.4 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 1763573
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1763573
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1763573
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 1763573
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku