Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1747002
(11)  Číslo patentu  6707 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05745024.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.05.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1747002 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.10.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0400982 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.05.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  HU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.01.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.05.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/616  A61K 31/00  A61P 33/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/HU2005/000053 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/110384 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ALPHA-VET Kft.; Hofherr Albert utca 42., 1194 Budapest; HU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ORBÁN Gyula; Alkotmány u. 3., H-7100 Szekszárd; HU 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Včelí veterinárny prostriedok 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.05.2023 
   Maximálna platnosť do  13.05.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.05.2010 5/2010 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 04.02.2020 2/2020 PC4A
 
EP 1747002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.01.2010 116,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 01.07.2019 30,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.11.2019 20,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 20.01.2020 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1747002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 11.05.2010 116,00 EUR 6
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 11.05.2011 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.05.2012 149,00 EUR 8
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.05.2013 165,50 EUR 9
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 09.05.2014 199,00 EUR 10
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.05.2015 232,00 EUR 11
7 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 12.05.2016 265,50 EUR 12
8 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 09.05.2017 298,50 EUR 13
9 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 10.05.2018 331,50 EUR 14
10 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.05.2019 365,00 EUR 15
11 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 06.05.2020 398,00 EUR 16
12 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 10.05.2021 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1747002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.01.2010 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.01.2010 Typ Platba
3 Plná moc 14.01.2010 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.04.2010 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis prevodu 21.06.2019 Typ Doručené
5a Sprievodný list 21.06.2019 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis prevodu 25.06.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
6a Doklad o prevode 25.06.2019 Typ Doručené
6b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku 01.07.2019 Typ Odoslané
8 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.07.2019 Typ Platba
9 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 10.07.2019 Typ Odoslané
10 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 16.09.2019 Typ Doručené
10a Sprievodný list 16.09.2019 Typ Doručené
11 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.09.2019 Typ Doručené
12 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.11.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
12a Sprievodný list 15.11.2019 Typ Doručené
13 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 20.11.2019 Typ Platba
14 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.11.2019 Typ Doručené
15 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.01.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
15a Sprievodný list 15.01.2020 Typ Doručené
16 Odpoveď na správu úradu 20.01.2020 Typ Doručené
16a Príloha inde neuvedená 20.01.2020 Typ Doručené
17 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 20.01.2020 Typ Doručené
17a Príloha inde neuvedená 20.01.2020 Typ Doručené
18 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.01.2020 Typ Platba
19 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 23.01.2020 Typ Odoslané
20 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 29.01.2020 Typ Doručené
EP 1747002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.01.2020 Chemor Kutató, Fejlesztő és Kereskedő Kft. Chemor Kutato, Fejleszto es Kereskedo Kft.
2 Prevod majiteľa 23.01.2020 ALPHA-VET Kft. Chemor Kutató, Fejlesztő és Kereskedő Kft.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku