Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1730101
(11)  Číslo patentu  20412 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05740135.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.03.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1730101 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.11.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  558801 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.04.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.12.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10M 133/12  C08K 5/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2005/051324 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/097728 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BASF SE; 67056 Ludwigshafen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  AEBLI Beat Michael; Lothringerstrasse 1, CH-4056 Basel; CH;
EVANS Samuel; Route des Charbonnières 17, CH-1723 Marly; CH;
RIBEAUD Marc; Les Clarines 18, CH-2800 Delémont; CH;
CHASAN David Eliezer; 1100 Windsor Road, Teaneck, NJ 07666; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kompozície alkylovaných zlúčenín PANA a DPA 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.03.2022 
   Maximálna platnosť do  23.03.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2016 7/2016 SC4A
 
EP 1730101
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.02.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1730101
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.09.2016 531,00 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 22.03.2017 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.03.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 22.03.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 04.03.2020 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 08.03.2021 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1730101
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.02.2016 Typ Doručené
Plná moc 01.02.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.02.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.06.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 21.06.2022 Typ Odoslané
EP 1730101
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku