Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1730222
(11)  Číslo patentu  7398 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05729585.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.03.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1730222 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.05.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102004014287 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.03.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.12.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.09.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08J 9/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2005/002845 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/095502 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BASF SE; Carl-Bosch-Strasse 38, 670 56 Ludwigshafen am Rhein; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHÄDLER Volker; 5 Rue Beethoven, F-67000 Strasbourg; FR;
SCHMIDT Daniel; 114 East Bolton Street, Savannah, GA 31401; US;
WEISS Axel; Im Erlich 126, 67346 Speyer; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby polymérnych penových materiálov na báze polykondenzačných reaktívnych živíc 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.03.2023 
   Maximálna platnosť do  17.03.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.09.2010 9/2010 SC4A
 
EP 1730222
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.06.2010 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1730222
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 16.03.2011 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 14.03.2012 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.03.2013 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.03.2014 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 16.03.2015 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 17.03.2016 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 16.03.2017 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 16.03.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 14.03.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 26.02.2020 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 25.02.2021 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 01.03.2022 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1730222
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.06.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 09.06.2010 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.06.2010 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.08.2010 Typ Odoslané
EP 1730222
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku