Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1734986
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05729508.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.04.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1734986 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.11.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2004901957 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.04.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.12.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/19  G01N 33/53  G01N 33/68  A61P 3/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  15163748.5 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  AU2005000525 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2005099746 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ST VINCENT'S HOSPITAL SYDNEY LIMITED; Centre for Immunology Victoria Street, Sydney, NSW 2010; AU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BREIT, Samuel Norbert; 33 Carlotta Avenue, Gordon, New South Wales 2072; AU;
BAUSKIN, Asne Rhoda; 13/2A Hollywood Avenue, Bondi Junction NSW 2022; AU 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  15163748.5 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 1734986
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1734986
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 1734986
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku