Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1650351
(11)  Číslo patentu  4907 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05450171.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.10.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1650351 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.08.2008 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  7762004 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.10.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.04.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.05.2009 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01F 15/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  voestalpine Krems Finaltechnik GmbH; Schmidhüttenstrasse 5, 3502 Krems-Lerchenfeld; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mader Christian; Wilheringstrasse 2a, 3500 Krems; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Stĺpik pre zvodidlo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.10.2022 
   Maximálna platnosť do  13.10.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.05.2009 5/2009 SC4A
 
EP 1650351
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.11.2008 3 500,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1650351
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 13.10.2008 2 500,00 SKK 4
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 25.08.2009 99,50 EUR 5
3 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 19.07.2010 116,00 EUR 6
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.07.2011 132,50 EUR 7
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.08.2012 149,00 EUR 8
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.09.2013 165,50 EUR 9
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 06.10.2014 199,00 EUR 10
8 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 12.10.2015 232,00 EUR 11
9 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 06.10.2016 265,50 EUR 12
10 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 04.10.2017 298,50 EUR 13
11 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 08.10.2018 331,50 EUR 14
12 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 19.09.2019 365,00 EUR 15
13 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.09.2020 398,00 EUR 16
14 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 20.09.2021 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1650351
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.11.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.11.2008 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 21.11.2008 Typ Odoslané
4 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.01.2009 Typ Doručené
5 Plná moc 28.01.2009 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.04.2009 Typ Odoslané
EP 1650351
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.02.2009 voestalpine Krems Finaltechnik GmbH Voest-Alpine Krems Finaltechnik GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku