Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1593474
(11)  Číslo patentu  6890 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05450075.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.04.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1593474 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.11.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  7352004 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.04.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.11.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.06.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01J 2/20  B29B 9/06  B29C 47/30  B29C 47/86  B29C 35/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hehenberger Gerhard; 4622 Eggendorf 108; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hehenberger Gerhard; 4622 Eggendorf 108; AT;
Remili Johannes; Thalhamerstrasse 19, 4073 Wilhering; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Usporiadanie s granulačnou hlavou extrudéra 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.04.2022 
   Maximálna platnosť do  27.04.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.06.2010 06/2010 SC4A
 
EP 1593474
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 04.03.2010 6 116,00 EUR
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 31.03.2011 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.03.2012 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.02.2013 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.04.2014 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 25.03.2015 11 232,00 EUR
7 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 31.03.2016 12 265,50 EUR
8 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.04.2017 13 298,50 EUR
9 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 26.04.2018 14 331,50 EUR
10 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 25.04.2019 15 365,00 EUR
11 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 09.04.2020 16 398,00 EUR
12 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 07.04.2021 17 464,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1593474
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.02.2010 Typ Doručené
1a Plná moc 11.02.2010 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.02.2010 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.05.2010 Typ Odoslané
EP 1593474
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 14.04.2010 Hehenberger Gerhard Hehenberger Gerhard
Remili Johannes
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku