Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1803820
(11)  Číslo patentu  5977 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05425932.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.12.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1803820 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.06.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.07.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2009 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12P 7/66   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gnosis S.p.A.; Via Lavoratori Autobianchi 1, 20033 Desio (MI); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Benedetti Alberto; Vicolo Fontanile 4, 20063 Cernusco Sul Naviglio (Milano); IT;
Daly Simona; Via Ramazzotti 9, 20052 Monza (Milano); IT;
Xaiz Roberto; Via Baracca 15/b, 20052 Monza (Milano); IT;
Pagani Hermes; Vis Risorgimento 300, 20099 Sesto San Giovanni (Milano); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob prípravy vitamínu K2 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.12.2023 
   Maximálna platnosť do  29.12.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2009 12/2009 SC4A
 
EP 1803820
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.09.2009 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1803820
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 27.11.2009 99,50 EUR 5
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 26.11.2010 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.11.2011 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.11.2012 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.11.2013 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 25.11.2014 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 27.11.2015 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 25.11.2016 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.11.2017 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 03.12.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.11.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 12.11.2020 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 12.11.2021 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 16.11.2022 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1803820
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.09.2009 Typ Doručené
Plná moc 10.09.2009 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.09.2009 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.12.2009 Typ Odoslané
EP 1803820
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku