Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1649867
(11)  Číslo patentu  36258 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05380229.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.10.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1649867 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.11.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  200402523 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.10.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  ES 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.04.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.02.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/48  A61K 9/19  C12N 9/74   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Grifols, S.A.; C/Jesús y María, 6, 080 22 Barcelona; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Jorquera Nieto, Juan Ignacio; Frederic Mompou n° 11, 08480 Ametlla del Valles (Barcelona); ES;
Ristol Debart, Pere; c/ Alguersuari 71, 7, 2a, Esc. 1, 08203 Sabadell (Barcelona); ES;
Fernandez Rodriguez, Jesus; Avda. Diagonal, 24, 08850 Gava (Barcelona); ES;
Brava Camison, Isabel; Creu Guixera 43-45, 08240 Manresa (Barcelona); ES;
Lopez Gomez, Rafael; Ausias Marc 142, 08013 Barcelona; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Stabilná trombínová kompozícia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.10.2023 
   Maximálna platnosť do  17.10.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.02.2021 4/2021 SC4A
 
EP 1649867
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.01.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1649867
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 29.09.2021 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 20.09.2022 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1649867
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.01.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 27.01.2021 Typ Doručené
Plná moc 27.01.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 27.01.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.02.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.02.2021 Typ Odoslané
EP 1649867
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku