Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1754478
(11)  Číslo patentu  5362 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05107206.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.08.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1754478 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.12.2008 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.02.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.08.2009 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/198  A61K 31/385  A61P 15/00  A61P 15/10  A61P 15/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Encrypta GmbH; Stichelfeldstrasse 3, 61350 Bad Homburg vor de Höhe; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Wessel Klaus; Hinter der Mauer 108, 61118 Bad Vilbel; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Guniš Jaroslav, Mgr., ANIMUS, Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 4; SK 
(54)  Názov  Kvapalné kompozície obsahujúce arginín a kyselinu alfa-lipoovú a ich použitie na zlepšenie sexuálnej funkcie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.08.2022 
   Maximálna platnosť do  04.08.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.08.2009 8/2009 SC4A
 
EP 1754478
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.03.2009 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1754478
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 31.07.2009 99,50 EUR 5
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 02.08.2010 116,00 EUR 6
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.08.2011 132,50 EUR 7
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.07.2012 149,00 EUR 8
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 30.07.2013 165,50 EUR 9
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.01.2015 398,00 EUR 10
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 27.08.2015 464,00 EUR 11
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 31.01.2017 531,00 EUR 12
9 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.01.2018 597,00 EUR 13
10 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 24.01.2019 663,00 EUR 14
11 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 03.02.2020 730,00 EUR 15
12 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 21.01.2021 796,00 EUR 16
13 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 21.01.2022 929,00 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1754478
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.03.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.03.2009 Typ Platba
3 Plná moc 09.04.2009 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.07.2009 Typ Odoslané
EP 1754478
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 02.06.2009 Encrypta GmbH Extarma AG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku