Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1604939
(11)  Číslo patentu  3248 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05106721.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.11.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  1604939 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.01.2008 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  01811132 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.11.2001 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.12.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.06.2008 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B66B 11/00  B66B 7/06  B66B 11/04  B66B 11/08  D07B 1/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1446348 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  INVENTIO AG; Seestrasse 55, Postfach, 6052 Hergiswil; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ach Ernst; Gartenweg 1, 6030 Ebikon; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Výťah s remeňovými prevodovými prostriedkami, predovšetkým s klinovými rebrovými remeňmi, ako nosnými prostriedkami a/alebo hnacími prostriedkami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1446348 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.11.2022 
   Maximálna platnosť do  20.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.06.2008 6/2008 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty uplynutím doby platnosti 07.12.2022 23/2022 MK4A
 
EP 1604939
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.03.2008 3 500,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1604939
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 19.11.2008 4 000,00 SKK 7
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 18.11.2009 149,00 EUR 8
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 18.11.2010 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.12.2011 398,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.11.2012 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.11.2013 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.11.2014 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 19.11.2015 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 21.11.2016 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 16.11.2017 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 23.10.2018 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 24.10.2019 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 09.11.2020 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 09.11.2021 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1604939
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.03.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 27.03.2008 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.04.2008 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.05.2008 Typ Odoslané
EP 1604939
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku