Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1584598
(11)  Číslo patentu  13486 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05102609.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.04.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1584598 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.12.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  04405216 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.04.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.10.2005 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.05.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B66B 1/46  B66B 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  INVENTIO AG; Seestrasse 55, Postfach, 6052 Hergiswil; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Felder Hugo; Kirchbreiteweg 8, 6033 Buchrain; CH;
Taiana Dennys; via Casa del Frate 36, 6616 Losone; CH;
Aluisetti Marco; via Bustelli 9, 6600 Locarno; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Výťah s ovládacím panelom kabíny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.04.2022 
   Maximálna platnosť do  01.04.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.05.2013 5/2013 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 1584598
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.02.2013 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1584598
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.04.2013 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 31.03.2014 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 01.04.2015 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 31.03.2016 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 31.03.2017 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 28.03.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 28.03.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 30.03.2020 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 22.03.2021 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1584598
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.01.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 31.01.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.02.2013 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.04.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 30.06.2022 Typ Odoslané
EP 1584598
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku