Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1658848
(11)  Číslo patentu  2560 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05077333.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.10.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1658848 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.08.2007 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  623813 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.10.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.05.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2008 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4995  A61K 47/26  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pharma Mar S.A., Sociedad Unipersonal; Polígono Industrial La Mina Avda. de los Reyes, 1 Colmenar Viejo, 28770 Madrid; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Calvo Salve Pilar; Pol.Ind. La Mina Avda. de los Reyes 1, Colmenar Viejo, 28770 Madrid; ES;
Tobio Barreira Maria; Pol.Ind. La Mina Avda. de los Reyes 1, Colmenar Viejo, 28770 Madrid; ES;
Nuijen Bastiaan; Slotervaart Hospital Louwesweg 6, 1066 Amsterdam; NL;
Beijnen Jacob Hendrik; Slotervaart Hospital Louwesweg 6, 1066 Amsterdam; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Formulácie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.10.2022 
   Maximálna platnosť do  12.10.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2008 1/2008 SC4A
 
EP 1658848
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.11.2007 11 800,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1658848
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 24.09.2007 1 500,00 SKK 3
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 01.10.2008 2 500,00 SKK 4
3 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 12.10.2009 99,50 EUR 5
4 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 22.09.2010 116,00 EUR 6
5 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.09.2011 132,50 EUR 7
6 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.09.2012 149,00 EUR 8
7 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.09.2013 165,50 EUR 9
8 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.09.2014 199,00 EUR 10
9 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.09.2015 232,00 EUR 11
10 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.09.2016 265,50 EUR 12
11 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.09.2017 298,50 EUR 13
12 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 19.09.2018 331,50 EUR 14
13 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 19.09.2019 365,00 EUR 15
14 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.09.2020 398,00 EUR 16
15 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 20.09.2021 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1658848
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.10.2007 Typ Doručené
1a Plná moc 31.10.2007 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.11.2007 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.12.2007 Typ Odoslané
EP 1658848
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku