Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1671562
(11)  Číslo patentu  20152 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05027144.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.12.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1671562 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.08.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202004019882 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.12.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.06.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.06.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47B 47/04  F16B 12/46  F16B 12/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fritz Egger GmbH & Co. OG; Weiberndorf 20, 6380 St. Johann in Tirol; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Reiter Bruno; Weitauweg 25a, A-6380 St. Johann in Tirol; AT;
Nerf Helmut; Alte Bahn 43, D-84577 Tüssling; DE;
Horn Raimund; Wenischgraben 7, A-8763 St. Oswald; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Nábytkové diely so spojovacími prvkami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.12.2023 
   Maximálna platnosť do  13.12.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.06.2016 6/2016 SC4A
 
EP 1671562
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.11.2015 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1671562
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 06.11.2015 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 10.11.2016 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 14.11.2017 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 09.11.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 08.11.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 05.11.2020 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 05.11.2021 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 16.11.2022 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1671562
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.11.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.11.2015 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 08.03.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 07.04.2016 Typ Doručené
Plná moc 07.04.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.05.2016 Typ Odoslané
EP 1671562
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku