Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1623960
(11)  Číslo patentu  7046 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  05016942.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.08.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  1623960 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.12.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20041627 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.08.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.02.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.07.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C02F 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lachifarma SRL Laboratorio Chimico Farmaceutico Salentino; Strada Statale 16 (Zona Industriale), 73010 Zollino LE; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Villanova Luigi; Lachifarma Srl Laborat. Chimico Farmac. Salentino, Strada Statale 16, 73010 Zollino (LE); IT;
Villanova Luciano; Lachifarma Srl Laborat. Chimico Farmac. Salentino, Strada Statale 16, 73010 Zollino (LE); IT;
Fasiello Gianluca; Lachifarma Srl Laborat. Chimico Farmac. Salentino, Strada Statale 16, 73010 Zollino (LE); IT;
Merendino Alessandro; Lachifarma Srl Laborat. Chimico Farmac. Salentino, Strada Statale 16, 73010 Zollino (LE); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob obnovy tyrozolu a hydroxytyrozolu z odpadových vôd z lisovní oleja a spôsob katalytickej oxidácie za premeny tyrozolu na hydroxytyrozol 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.08.2022 
   Maximálna platnosť do  04.08.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.07.2010 7/2010 SC4A
 
EP 1623960
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.03.2010 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1623960
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 28.07.2010 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.07.2011 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.07.2012 149,00 EUR 8
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.07.2013 165,50 EUR 9
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.02.2015 398,00 EUR 10
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 03.02.2016 464,00 EUR 11
7 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 03.08.2016 265,50 EUR 12
8 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 28.07.2017 298,50 EUR 13
9 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 23.01.2019 663,00 EUR 14
10 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 24.07.2019 365,00 EUR 15
11 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 23.07.2020 398,00 EUR 16
12 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 27.01.2022 929,00 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1623960
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.03.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Plná moc 22.03.2010 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.03.2010 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.06.2010 Typ Odoslané
EP 1623960
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku