Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1689726
(11)  Číslo patentu  8491 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04819591.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.11.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1689726 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.10.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/EP03/13072 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.11.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.08.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.04.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 277/20  C07D 417/06  A61K 31/426  A61K 31/427  A61P 37/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2004/012953 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/054215 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Actelion Pharmaceuticals Ltd.; Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOLLI Martin; Bachgrabenweg 21, CH-4123 Allschwil; CH;
SCHERZ Michael; Eigenweg 11, CH-4107 Ettingen; CH;
MUELLER Claus; Wittlinger Str. 37, 79576 Weil am Rhein; DE;
MATHYS Boris; Baumgartenstrasse 3, CH-4622 Egerkingen; CH;
BINKERT Christoph; In den Ziegelhöfen 89, CH-4054 Basel; CH;
NAYLER Oliver; Hangstrasse 38, 4144 Arlesheim; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  5-(Benz-Z-ylidén)tiazolidín-4-ónové deriváty ako imunosupresíva 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.11.2022 
   Maximálna platnosť do  16.11.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.04.2011 04/2011 SC4A
 
EP 1689726
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 15.11.2010 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.11.2011 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.11.2012 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.11.2013 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2014 11 232,00 EUR
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 16.11.2015 12 265,50 EUR
7 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.11.2016 13 298,50 EUR
8 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 14.11.2017 14 331,50 EUR
9 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 23.10.2018 15 365,00 EUR
10 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 10.10.2019 16 398,00 EUR
11 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 15.10.2020 17 464,50 EUR
12 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 13.10.2021 18 531,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1689726
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.01.2010 Typ Doručené
1a Plná moc 05.01.2010 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.01.2011 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.03.2011 Typ Odoslané
EP 1689726
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku