Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1688196
(11)  Číslo patentu  6537 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04818248.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.11.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1688196 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.09.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2003381285, 2004264022 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.11.2003, 10.09.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP, JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.08.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.04.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21D 22/20  B21D 24/10  G05B 19/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2004/016651 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/044481 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nippon Steel Corporation; 6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071; JP;
ArcelorMittal France; 1- 5, rue Luigi Cherubini, 93200 Saint Denis; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SUZUKI Noriyuki; Nippon Steel Corporation, 20-1, Shintomi, Futtsu-shi, Chiba 293-8511; JP;
UENISHI Akihiro; Nippon Steel Corporation, 20-1, Shintomi, Futtsu-shi, Chiba 293-8511; JP;
KURIYAMA Yukihisa; Nippon Steel Corporation, 20-1, Shintomi, Futtsu-shi, Chiba 293-8511; JP;
NIWA Toshiyuki; Nippon Steel Corporation, 20-1, Shintomi, Futtsu-shi, Chiba 293-8511; JP;
KUWAYAMA Takuya; Nippon Steel Corporation, 20-1, Shintomi, Futtsu-shi, Chiba 293-8511; JP;
YAMAGATA Mitsuharu; Nippon Steel Corporation, 20-1, Shintomi, Futtsu-shi, Chiba 293-8511; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na tvarovanie lisovaním, spôsob tvarovania lisovaním, počítačový program, a záznamové médium 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.11.2022 
   Maximálna platnosť do  10.11.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.04.2010 04/2010 SC4A
 
EP 1688196
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 22.10.2009 6 116,00 EUR
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 20.10.2010 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.10.2011 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.10.2012 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.10.2013 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 07.11.2014 11 232,00 EUR
7 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 07.10.2015 12 265,50 EUR
8 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.10.2016 13 298,50 EUR
31 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 17.10.2017 14 331,50 EUR
32 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.10.2018 15 365,00 EUR
33 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 10.10.2019 16 398,00 EUR
34 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 15.10.2020 17 464,50 EUR
35 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 13.10.2021 18 531,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1688196
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.12.2009 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.12.2009 Typ Platba
3 Plná moc 21.01.2010 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.04.2010 Typ Odoslané
EP 1688196
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku