Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1720853
(11)  Číslo patentu  20778 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04806748.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.11.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1720853 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.12.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CH01052004 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.02.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.11.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.08.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/04  A61K 31/505  C07D 239/00  C07D 213/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IN2004/000352 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/077933 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Natco Pharma Limited; "Natco House" Road No. 2 Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh 500033; IN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  AMALA Kompella; Natco Pharma Limited, "Natco House", Road NO.2, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh 500033; IN;
SRINIVASA RAO Thungathurthi; Natco Pharma Limited, "Natco House", Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh 500033; IN;
ADIBHATLA KALI SATYA Bhujanga Rao; Natco Pharma Limited, "Natco House", Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh 500033; IN;
RACHAKONDA Sreenivas; Natco Pharma Limited, "Natco House", Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh 500033; IN;
VENKAIAH CHOWDARY Nannapaneni; NATCO PHARMA LTD., "NATCO HOUSE", ROAD NO.2, BANJARA HILLS, HYDERABAD, ANDHRA PRADESH 500033; IN;
PODILI Khadgapathi; Natco Pharma Limited, "Natco House", Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh 500033; IN 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Nová polymorfná forma imatinib mezylátu a spôsob jej prípravy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.11.2023 
   Maximálna platnosť do  16.11.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.08.2016 8/2016 SC4A
 
EP 1720853
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.03.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1720853
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.11.2016 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 14.11.2017 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.11.2018 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 08.11.2019 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 16.11.2020 46,45 EUR 17
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 19.11.2020 418,05 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 16.11.2021 53,10 EUR 18
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 24.11.2021 477,90 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 26.10.2022 597,00 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1720853
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.03.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 10.03.2016 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 22.03.2016 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.03.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.07.2016 Typ Odoslané
EP 1720853
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku