Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1680945
(11)  Číslo patentu  8413 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04805369.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.11.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1680945 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.09.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10352464 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.11.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.07.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.03.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H05B 3/84  B64F 1/06  F41B 3/02  F41F 3/04  F41F 7/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2004/002818 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/048656 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE; "Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ANDRT Jan; Brigadricka 472, 26762 Komarov; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vyhrievaná laminovaná okenná tabuľa 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.11.2022 
   Maximálna platnosť do  03.11.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.03.2011 3/2011 SC4A
 
EP 1680945
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.12.2010 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1680945
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 13.10.2010 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.10.2011 149,00 EUR 8
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 23.10.2012 165,50 EUR 9
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.10.2013 199,00 EUR 10
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 09.10.2014 232,00 EUR 11
6 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 17.10.2017 331,50 EUR 14
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 07.10.2015 265,50 EUR 12
7 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.10.2016 298,50 EUR 13
8 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.10.2018 365,00 EUR 15
9 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 10.10.2019 398,00 EUR 16
10 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 15.10.2020 464,50 EUR 17
11 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 13.10.2021 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1680945
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.12.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Plná moc 08.12.2010 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.12.2010 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.02.2011 Typ Odoslané
EP 1680945
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku