Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1673482
(11)  Číslo patentu  2617 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04803442.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.12.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1673482 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.09.2007 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10360827 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.12.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.06.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.02.2008 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C21C 5/48  B22D 1/00  C22B 9/05   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2004/013697 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/066375 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG; Wienerbergstrasse 11, 1100 Wien; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZIVANOVIC Bojan; Troststrasse 43/15, 1100 Wien; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Juran Svetozár, JUDr., ANIMUS, Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Držiak preplachovacieho prvku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.12.2023 
   Maximálna platnosť do  02.12.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.02.2008 2/2008 SC4A
 
EP 1673482
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.11.2007 2 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1673482
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 28.11.2007 1 600,00 SKK 4
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 28.11.2008 3 000,00 SKK 5
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 27.11.2009 116,00 EUR 6
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 29.11.2010 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.11.2011 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.11.2012 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.11.2013 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.11.2014 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 26.11.2015 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.11.2016 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 28.11.2017 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 27.11.2018 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 20.11.2019 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 20.11.2020 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 19.11.2021 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 18.11.2022 597,00 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1673482
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.10.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.10.2007 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 06.11.2007 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.11.2007 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.01.2008 Typ Odoslané
EP 1673482
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku