Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1716211
(11)  Číslo patentu  27227 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04801299.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.12.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1716211 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.02.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  03027941 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.12.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.11.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09B 67/26  C09B 67/54  C09B 67/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2004/003968 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/054376 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Archroma IP GmbH; Neuhofstrasse 11, 4153 Reinach; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEHR Friedrich; Egringerstrasse 22, 795 88 EFRINGEN-KIRCHEN; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Koncentrované vodné kompozície farieb 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.12.2023 
   Maximálna platnosť do  02.12.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2018 8/2018 SC4A
 
EP 1716211
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.05.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1716211
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 28.11.2018 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 13.11.2019 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 16.11.2020 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 15.11.2021 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 15.11.2022 597,00 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1716211
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.05.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 09.05.2018 Typ Doručené
Plná moc 09.05.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.05.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.07.2018 Typ Odoslané
EP 1716211
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku