Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1680137
(11)  Číslo patentu  13423 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04795169.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.10.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1680137 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.11.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  511541 P, 612460 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.10.2003, 22.09.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.07.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.05.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/04  A61K 38/00  C08H 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2004/033970 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/037214 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F. Hoffmann-La Roche Ltd.; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BLATT Lawrence M.; 10 Shoreview, San Francisco, CA 94121; US;
WENGLOWSKY Steven Mark; 3035 O'Neal Parkway 35S, Boulder, CO 80301; US;
ANDREWS Steven Wade; 2020 Kentmere Drive, Longmont, CO 80501; US;
JIANG Yutong; 1147 Button Rock Drive, Longmont, CO 80501; US;
KENNEDY April Layne; 1225 Emerson Street, Apt. A, Denver, CO 80218; US;
CONDROSKI Kevin Ronald; 13892 Fox Ridge Drive, Broomfield, CO 80020; US;
JOSEY John Anthony; 7173 Burgundy Drive, Longmont, CO 80503; US;
STENGEL Peter John; 1525 Cambridge Drive, Longmont, CO 80503; US;
MADDURU Machender R.; 1842 Hauck Street, Erie, CO 80516; US;
DOHERTY George Andrew; 1830 Keota Lane, Superior, CO 80027; US;
WOODARD Benjamin T. (zomrel); 109 Eagle Court, Golden, CO 80403; US;
SEIWERT Scott D.; 828 Rockaway Beach Avenue, Pacifica, CA 94011; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Makrocyklická karboxylová kyselina a acylsulfónamidová zlúčenina ako inhibítor HCV replikácie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.10.2023 
   Maximálna platnosť do  13.10.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.05.2013 5/2013 SC4A
 
EP 1680137
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.02.2013 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1680137
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.10.2013 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 10.10.2014 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 12.10.2015 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 12.10.2016 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 12.10.2017 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 11.10.2018 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 24.10.2019 796,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 13.10.2020 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 17.09.2021 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 19.09.2022 597,00 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1680137
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.02.2013 Typ Doručené
Plná moc 06.02.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.02.2013 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.04.2013 Typ Odoslané
EP 1680137
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku