Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1675846
(11)  Číslo patentu  7422 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04793893.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.10.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1675846 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.03.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  514300 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.10.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.07.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.09.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/04  A61K 31/44  A61P 25/00  C07D 213/46  C07D 213/50  C07D 401/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2004/030914 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/042515 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ELI LILLY AND COMPANY; Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BORGHESE Alfio; Lilly Development Centre S. A. Rue Granbonpre 11, 1348 Mont-Saint-Guibert; BE;
COFFEY David Scott; 12659 Sequoia Stone Court, Fishers, Indiana 46037; US;
FOOTMAN Pamela Kaye; 1728 West 65th Place, Indianapolis, Indiana 46260; US;
PEDERSEN Steven Wayne; 3724 Ontario Circle, Indianapolis, Indiana 46268; US;
REUTZEL-EDENS Susan Marie; 7519 Fox Hollow Ridge, Zionsville, Indiana 46077; US;
TAMEZE Shella Lenyonga; 7449 Oakland Hills Drive, Indianapolis, Indiana 46236; US;
WEBER Carsten; Lilly Forschung GmbH Essener Bogen 7, 22419 Hamburg; DE;
TIMPE Carsten; Lilly Forschung GmbH Essener Bogen 7, 22419 Hamburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Nové kryštalické formy {2-[1-(3,5-Bis-trifluórmetylbenzyl)-5-pyridín-4-YL-1H-[1,2,3]triazol-4YL]-pyridín-3-YL}-(2-chlórfenyl) metanónu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.10.2023 
   Maximálna platnosť do  12.10.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.09.2010 9/2010 SC4A
 
EP 1675846
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.06.2010 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1675846
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 22.09.2010 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.09.2011 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.09.2012 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.09.2013 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.09.2014 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.09.2015 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.09.2016 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.09.2017 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 19.09.2018 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 19.09.2019 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 18.09.2020 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 20.09.2021 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 20.09.2022 597,00 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1675846
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.06.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 17.06.2010 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.06.2010 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.08.2010 Typ Odoslané
EP 1675846
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku