Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1673546
(11)  Číslo patentu  1935 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04791539.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.10.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1673546 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.02.2007 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0350676 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.10.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.06.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2007 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16D 21/06  F16D 13/58   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2004/002628 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/038280 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VALEO EMBRAYAGES; 5, Avenue Roger Dumoulin, 80009 Amiens; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MARIE Eric; 9, rue du Général Leclerc, F-80800 Villers Bretonneux; FR;
DHALLEINE Christophe; 14, rue des Tavernes, F-80800 Villers Bretonneux; FR;
CUNY Bernard; 3, rue Henri Bourrelier, F-91370 Verriéres le Buisson; FR;
THERY Pascal; 22, rue Jules Lardiére, F-80000 Amiens; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Dvojitá spojka, hlavne pre motorové vozidlá 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.10.2022 
   Maximálna platnosť do  14.10.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2007 8/2007 SC4A
 
EP 1673546
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.05.2007 4 600,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1673546
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 25.09.2007 1 600,00 SKK 4
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 02.10.2008 3 000,00 SKK 5
3 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 01.10.2009 116,00 EUR 6
4 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 22.09.2010 132,50 EUR 7
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 22.09.2011 149,00 EUR 8
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.09.2012 165,50 EUR 9
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.09.2013 199,00 EUR 10
8 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.09.2014 232,00 EUR 11
9 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 17.09.2015 265,50 EUR 12
10 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 16.09.2016 298,50 EUR 13
11 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 22.09.2017 331,50 EUR 14
12 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 17.09.2018 365,00 EUR 15
13 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 17.09.2019 398,00 EUR 16
14 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 17.09.2020 464,50 EUR 17
15 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 20.09.2021 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1673546
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.05.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Plná moc 25.05.2007 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.06.2007 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.07.2007 Typ Odoslané
EP 1673546
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku