Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1646389
(11)  Číslo patentu  4712 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04777603.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.07.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1646389 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.09.2008 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  485434 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.07.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.04.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.04.2009 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/513  A61P 5/02  C07D 239/54  C07D 401/12  C07D 403/12  C07D 405/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2004/021593 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/007165 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.; 12790 El Camino Real, San Diego, CA 92130; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GUO Zhiqiang; 4528 Calle Mar de Armonia, San Diego, CA 92130; US;
CHEN Yongsheng; 10510 Clasico Court, San Diego, CA 92127; US;
WU Dongpei; 11335 Affinity Court 166, San Diego, CA 92131; US;
CHEN Chen; 13922 Sparren Avenue, San Diego, CA 92129; US;
WADE Warren; 10940 Shy Bird Lane, San Diego, CA 92128; US;
DWIGHT Wesley J.; 11748 Carmel Creek Drive 206, San Diego, CA 92130; US;
HUANG Charles Q.; 12341 Goldfish Court, San Diego, CA 92129; US;
TUCCI Fabio C.; 3040 Redwood Street, San Diego, CA 92104; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Guniš Jaroslav, Mgr., ANIMUS, Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 4; SK 
(54)  Názov  Deriváty pyrimidín-2,4-diónu ako antagonisty hormónových receptorov uvoľňujúcich gonadotropín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.07.2023 
   Maximálna platnosť do  06.07.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.04.2009 4/2009 SC4A
 
EP 1646389
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.12.2008 3 500,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1646389
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 25.06.2009 116,00 EUR 6
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 28.06.2010 132,50 EUR 7
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 20.06.2011 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.06.2012 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.06.2013 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.06.2014 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.06.2015 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.06.2016 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 21.06.2017 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 20.06.2018 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.06.2019 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 18.06.2020 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 18.06.2021 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 20.06.2022 597,00 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1646389
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.12.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 10.12.2008 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.12.2008 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.03.2009 Typ Odoslané
EP 1646389
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku