Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1613613
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04759481.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.04.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1613613 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  505688 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.09.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.01.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/44  A61K 31/47  C07D 401/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2004011328 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2004091518 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Genzyme Corporation; 50 Binney Street, Cambridge, MA 02142; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BRIDGER, Gary, J.; 445 S. Garden Street, Bellingham, WA 98225; US;
MCEACHERN, Ernest, J.; 2209-1295 Richards Street, Vancouver, B.C. V6B 1B7; CA;
SKERLJ, Renato; 2168 West 14th Avenue, Vancouver, British Columbia V6K 2V7; CA;
SCHOLS, Dominique; Keierveld 9, B-3020 Herent; BE;
BAIRD, Ian; 3115 Osprey Drive West, Abbotsford, British Columbia V2T 5K8; CA;
KALLER, Al; 105, 2190 W. 8th Avenue, Vancouver, British Columbia V6K 2A4; CA;
HARWIG, Curtis; E403 515 East 15th Avenue, Vancouver, British Columbia V5T 4S4; CA;
ZHU, Yongbao; 1254 Michigan Drive, Coquitlam, British Columbia V3B 6T8; CA;
CHEN, Gang; Unit 6, 20875 - 88th Avenue, Langley, British Columbia V1M 3K1; CA;
SKUPINSKA, Krystyna; 208 - 1009 3rd Avenue, New Westminster, British Columbia V3M 1P; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 1613613
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1613613
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1613613
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 1613613
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku