Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1613153
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04758782.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.04.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1613153 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  459986 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.04.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.01.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 1/02  B65D 81/18  B65D 85/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2004010182 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2004089235 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Organ Recovery Systems, Inc.; One Pierce Place, Suite 475W, Itasca IL 60143; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WRIGHT, David, Walter; 5 Willowleaf Drive, Littleton, CO 80127; US;
BRASSIL, John; 1810 Maple, Northbrook, IL 60062; US;
SCHEIN, Douglas; 415 Whitehall Drive, Arlington Heights, IL 60004; US;
GARLAND, Jeffrey, C.; 10080 South Blackbird Place, Littleton, CO 80126; US;
TRAVIS, Lee, Williams; 2986 Windridge Circle, Highlands Ranch, CO 80126; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 1613153
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1613153
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1613153
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 1613153
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku