Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1648840
(11)  Číslo patentu  1700 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04741082.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.07.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1648840 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.01.2007 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10332530 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.07.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.04.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.07.2007 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 22/14  C01B 17/90  C01G 23/053  C01G 49/14  C04B 28/02  C22B 7/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2004/007940 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/009917 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tronox Pigments International GmbH; Talacker 29, 8001 Zürich; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VÖSSING Michael; Schlachthofstrasse 53, 44866 Bochum; DE;
AUER Gerhard; Bodelschwinghstrasse 27, 47800 Krefeld; DE;
LAUBACH Benno; Hoeningshausstrasse 16, 47809 Krefeld; DE;
KLEIN Detlef; Carl-Duisberg-Strasse 34, 47829 Krefeld; DE;
SCHUY Werner; Gossenhof 25, 47918 Tönisvorst; DE;
KÖLLISCH Klaus; Maybachstrasse 31, 47809 Krefeld; DE;
WEISS Erwin; Am Erdbeeracker 17, 65830 Kriftel; DE;
BAHL Werner; Clausius-Strasse 1, 45657 Recklinghausen; DE;
REESE Philip; 172 Princes Drive, Nelson; NZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Redukčné činidlo pre rozpustný chrómanový obsah v cemente a spôsob jeho výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  neúčinný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do  16.07.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.07.2007 07/2007 SC4A
 
EP 1648840
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 16.07.2007 4 1 600,00 SKK
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 14.07.2008 5 3 000,00 SKK
3 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 14.07.2009 6 116,00 EUR
4 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 14.07.2010 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 12.07.2011 8 149,00 EUR
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.07.2012 9 165,50 EUR
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.07.2013 10 199,00 EUR
8 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.07.2014 11 232,00 EUR
9 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 11.01.2016 12 531,00 EUR
10 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.07.2016 13 298,50 EUR
11 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 27.06.2017 14 331,50 EUR
12 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 25.06.2018 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1648840
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.04.2007 Typ Doručené
1a Plná moc 05.04.2007 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.04.2007 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.06.2007 Typ Odoslané
EP 1648840
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku