Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1641590
(11)  Číslo patentu  4360 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04740564.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.07.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1641590 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.08.2008 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10330431 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.07.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.04.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.02.2009 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 20/10  H01R 43/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2004/007204 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/002778 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Schunk Sonosystems GmbH; Hauptstrasse 97, 35435 Wettenberg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DIETERLE Horst; Neue Strasse 9, 35096 Niederweimar; DE;
WAGNER Peter; Krofdorfer Strasse 7, 35435 Wettenberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Zváracie zariadenie a spôsob zvárania súčastí 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.07.2023 
   Maximálna platnosť do  02.07.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.02.2009 2/2009 SC4A
 
EP 1641590
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.11.2008 3 500,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1641590
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 22.06.2009 116,00 EUR 6
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 23.06.2010 132,50 EUR 7
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 21.06.2011 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.06.2012 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 01.07.2013 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 01.07.2014 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 30.06.2015 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 01.07.2016 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 30.06.2017 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 29.06.2018 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 20.06.2019 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 23.06.2020 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 22.06.2021 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 21.06.2022 597,00 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1641590
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.11.2008 Typ Doručené
Plná moc 11.11.2008 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.11.2008 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.01.2009 Typ Odoslané
EP 1641590
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku