Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1645555
(11)  Číslo patentu  10627 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04738332.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.07.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1645555 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.09.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  03148191, 03148194, 03148195, 03148196, 03148198, 03148200, 03148565, 03148566 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.07.2003, 04.07.2003, 04.07.2003, 04.07.2003, 04.07.2003, 04.07.2003, 04.07.2003, 04.07.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN, CN, CN, CN, CN, CN, CN, CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.04.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.03.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 211/55  C07C 209/36  C07C 209/60   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2004/000734 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2005/003079 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sennics Co., Ltd.; Room 2304, No. 1200, Pudong Avenue, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone 200120; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WANG Nongyue; 1 Beihuan Road, Cao County, Heze Shandong 274400; CN;
YU Ruibiao; 1 Beihuan Road, Cao County, Heze Shandong 274400; CN;
MAO Xiaohui; 1 Beihuan Road, Cao County, Heze Shandong 274400; CN;
FENG Xiaogen; 1 Beihuan Road, Cao County, Heze Shandong 274400; CN;
CHENG Qianwen; 1 Beihuan Road, Cao County, Heze Shandong 274400; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob prípravy 4-aminodifenylamínu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.07.2023 
   Maximálna platnosť do  02.07.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.03.2012 3/2012 SC4A
2 Zmeny mien 28.04.2021 8/2021 TC4A
 
EP 1645555
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.12.2011 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1645555
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.06.2012 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 25.06.2013 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 25.06.2014 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 22.06.2015 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 06.06.2016 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 03.07.2017 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 28.05.2018 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 11.06.2019 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 17.06.2020 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 22.06.2021 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 21.06.2022 597,00 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1645555
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.12.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 27.12.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.12.2011 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.02.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 09.04.2021 Typ Doručené
Oznámenie inde neuvedené 09.04.2021 Typ Doručené
Plná moc 09.04.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.04.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.04.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 09.04.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 09.04.2021 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 13.04.2021 Typ Odoslané
EP 1645555
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.04.2021 Sennics Co., Ltd. Jiangsu Sinorgchem Technology Co., Ltd
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku