Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1626903
(11)  Číslo patentu  2302 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04729613.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.04.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1626903 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.06.2007 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10323335 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.05.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.02.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.11.2007 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65B 3/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2004/004419 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/103817 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hansen Bernd; Talstrasse 22-30, 744 29 Sulzbach-Laufen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hansen Bernd; Talstrasse 22-30, 74429 Sulzbach-Laufen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na tvarovanie vyfukovaním, plnenie a uzatváranie plastových nádob 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.04.2022 
   Maximálna platnosť do  27.04.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.11.2007 11/2007 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 07.12.2022 23/2022 MM4A
 
EP 1626903
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.08.2007 2 400,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1626903
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 21.02.2008 3 000,00 SKK 5
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 27.02.2009 116,00 EUR 6
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 23.02.2010 132,50 EUR 7
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 01.02.2011 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 30.01.2012 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 26.02.2013 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 12.02.2014 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.03.2015 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.03.2016 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.02.2017 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 25.01.2018 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 06.02.2019 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 06.02.2020 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 23.02.2021 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1626903
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.08.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 20.08.2007 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2007 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.10.2007 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 26.07.2022 Typ Odoslané
EP 1626903
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku