Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 1626903
(11)  Patent Number  2302 
(96)  European Application Number  04729613.2 
(96)  European Application Date  27.04.2004 
(97)  European Patent Number  1626903 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  06.06.2007 
(31)  Priority Number  10323335 
(32)  Priority Date  23.05.2003 
(33)  Country or Authority of Priority  DE 
(97)  European Application Publication Date  22.02.2006 
(45)  European Patent Translation Publication Date  02.11.2007 
(51)  International Patent Classification  B65B 3/02   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/EP2004/004419 
(87)  International Publication Number  WO 2004/103817 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Hansen Bernd; Talstrasse 22-30, 744 29 Sulzbach-Laufen; DE 
(72)  Inventor(s)  Hansen Bernd; Talstrasse 22-30, 74429 Sulzbach-Laufen; DE 
(74)  Attorney(s)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Title  Zariadenie na tvarovanie vyfukovaním, plnenie a uzatváranie plastových nádob 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status   
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  27.04.2022 
   Patent in Force maximum until  27.04.2024 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.11.2007 11/2007 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 07.12.2022 23/2022 MM4A
 
EP 1626903
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.08.2007 2 400,00 SKK

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 1626903
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 21.02.2008 3 000,00 SKK 5
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 27.02.2009 116,00 EUR 6
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 23.02.2010 132,50 EUR 7
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 01.02.2011 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 30.01.2012 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 26.02.2013 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 12.02.2014 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.03.2015 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.03.2016 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.02.2017 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 25.01.2018 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 06.02.2019 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 06.02.2020 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 23.02.2021 531,00 EUR 18

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 1626903
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.08.2007 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 20.08.2007 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2007 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.10.2007 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 26.07.2022 Type Sent document
EP 1626903
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku