Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1611757
(11)  Číslo patentu  6532 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  04725279.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.04.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  1611757 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.09.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10315629 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.04.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.01.2006 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.04.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 24/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2004/000715 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2004/091103 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  T-Mobile Deutschland GmbH; Landgrabenweg 151, 53227 Bonn; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BEYER Jürgen; Talstrasse 12, 57250 Netphen; DE;
BRÜCKEN Reinhold; Blankenheimer Strasse 11, 50937 Köln; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob na analýzu interferenčnej situácie a situácie pokrytia v UMTS podsieťach 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.04.2022 
   Maximálna platnosť do  02.04.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.04.2010 4/2010 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 1611757
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.12.2009 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1611757
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 15.03.2010 132,50 EUR 7
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 31.03.2011 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.03.2012 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.03.2013 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 31.03.2014 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.03.2015 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.03.2016 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 23.03.2017 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 21.03.2018 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 25.03.2019 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 10.12.2019 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 22.03.2021 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1611757
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.12.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 09.12.2009 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.12.2009 Typ Platba
Doplnenie údajov 08.01.2010 Typ Doručené
Plná moc 14.01.2010 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.04.2010 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 01.07.2022 Typ Odoslané
EP 1611757
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku