Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 1607969
(11)  Patent Number  10030 
(96)  European Application Number  04721327.7 
(96)  European Application Date  17.03.2004 
(97)  European Patent Number  1607969 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  15.06.2011 
(31)  Priority Number  2003072771 
(32)  Priority Date  17.03.2003 
(33)  Country or Authority of Priority  JP 
(97)  European Application Publication Date  21.12.2005 
(45)  European Patent Translation Publication Date  04.11.2011 
(51)  International Patent Classification  G11B 20/18   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/JP2004/003565 
(87)  International Publication Number  WO 2004/084217 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Pioneer Corporation; 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031; JP 
(72)  Inventor(s)  YOSHIDA Masayoshi; c/o Pioneer Corporation, Tokorozawa Works., 2610, Hanazono 4-chome, Tokorozawa-shi, Saitama 359-8522; JP;
KODA Takeshi; c/o Pioneer Corporation, Tokorozawa Works., 2610, Hanazono 4-chome, Tokorozawa-shi, Saitama 359-8522; JP;
IMAMURA Akira; c/o Pioneer Corporation, Tokorozawa Works., 2610, Hanazono 4-chome, Tokorozawa-shi, Saitama 359-8522; JP 
(74)  Attorney(s)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Title  Jednorázovo zapisovateľný nosič, záznamové zariadenie a spôsob záznamu na jednorázovo zapisovateľný nosič a reprodukčné zariadenie a spôsob reprodukcie pre jednorázovo zapisovateľný nosič 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  Yes 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  17.03.2024 
   Patent in Force maximum until  17.03.2024 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Ponuky licencií na európske patenty 04.11.2011 11/2011 QA4A
2 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.11.2011 11/2011 SC4A
 
EP 1607969
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.09.2011 116,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 1607969
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 14.03.2012 165,50 EUR 9 09.09.2014 82,75 EUR
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.03.2013 99,50 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.02.2014 232,00 EUR 11 29.04.2015 116,00 EUR
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.02.2015 265,50 EUR 12 29.04.2015 132,75 EUR
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 12.02.2016 298,50 EUR 13 10.05.2018 149,25 EUR
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 10.02.2017 331,50 EUR 14 10.05.2018 165,75 EUR
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 12.02.2018 365,00 EUR 15 10.05.2018 182,50 EUR
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.02.2019 398,00 EUR 16 06.06.2019 199,00 EUR
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 11.02.2020 464,50 EUR 17 09.06.2020 232,25 EUR
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 15.02.2021 531,00 EUR 18 13.05.2021 265,50 EUR
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 15.02.2022 597,00 EUR 19 28.03.2022 298,50 EUR
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 13.02.2023 663,50 EUR 20

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 1607969
S/N Item Name Date Type Document Payment
Vrátenie udržiavacieho poplatku Type Internal Letter
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.09.2011 Type Delivered
Plná moc 08.09.2011 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.09.2011 Type Payment
Ponuka licencie 14.09.2011 Type Delivered
oznámenie o zápise ponuky licencie 22.09.2011 Type Sent document
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.10.2011 Type Sent document
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 18.08.2014 Type Sent document
vnútrospisový list 04.09.2014 Type Internal Letter
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 09.04.2015 Type Sent document
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 09.04.2015 Type Sent document
vnútrospisový list 24.04.2015 Type Internal Letter
vnútrospisový list 24.04.2015 Type Internal Letter
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 25.04.2018 Type Sent document
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 25.04.2018 Type Sent document
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 25.04.2018 Type Sent document
vnútrospisový list 04.05.2018 Type Internal Letter
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 24.05.2019 Type Sent document
vnútrospisový list 03.06.2019 Type Internal Letter
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 02.06.2020 Type Sent document
vnútrospisový list 04.06.2020 Type Internal Letter
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 04.05.2021 Type Sent document
vnútrospisový list 10.05.2021 Type Internal Letter
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 21.03.2022 Type Sent document
EP 1607969
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku